Tham gia vào đội ngũ của chúng tôi

Tuyển dụng

Quản lý

Quản lý nhân viên quán cafe.
Chi tiết: Liên hệ trao đổi trực tiếp

NHÂN VIÊN THU NGÂN KIÊM PHA CHẾ

- Làm việc theo ca.
- Phân công công việc theo vị trí quản lý giao