Thành viên UBND tỉnh Kiên Giang thông qua các văn bản quy phạm pháp luật

Tháng Sáu 7, 2021
0 Bình luận

Ngày 26/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì cuộc họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng để xem xét các nội dung các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì cuộc họp Thành viên UBND tỉnh.

Cùng tham dự, có ông Nguyễn Đức Chín – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Lưu Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Bé – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành là Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ngành thuộc UBND tỉnh.

Đối với các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, Thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến đối với tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh; tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thôi việc cho người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố dôi dư do sắp xếp, tinh giản tổ chức, bộ máy trên địa bàn tỉnh; tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chế độ phụ cấp hằng tháng đối với ấp (khu) đội trưởng và chế độ trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh; tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết thu học phí năm học 2021 -2022 và thu tiền dạy học 02 buổi/ngày đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học của Trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, giai đoạn 2020 – 2025”; tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết tiếp tục thực hiện mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến trong tháng 6/2021, Thành viên UBND tỉnh sẽ tiếp tục họp để cho ý kiến đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết các nội dung trên và các nội dung trình không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Thành viên UBND tỉnh đã thống nhất thông qua 04 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, gồm quyết định về việc ban hành quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; quyết định về việc ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Kiên Giang; quyết định về việc ban hành quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh Kiên Giang; quyết định về việc ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành yêu cầu các sở, ngành tham mưu tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh thủ tục trình ban hành theo quy định./.

Để lại bình luận