Kiên Giang mở cổng đăng ký tiếp nhận người dân về địa phương

Tháng Tám 31, 2021
0 Bình luận

UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức đón, tiếp nhận đối tượng học sinh, sinh viên, người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Nai, Bình Dương có nhu cầu trở về địa phương.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐĂNG KÝ TRỞ VỀ TỈNH KIÊN GIANG:

+ Là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang, đang học tập, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương gặp khó khăn do dịch Covid-19, có nguyện vọng trở về địa phương.

+ Không thuộc nhóm đối tượng F1, F2.

+ Không nằm trong khu vực bị phong tỏa tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương.

+ Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (Khi đi mang theo giấy xét nghiệm – nếu có), được thực hiện trong vòng 3 ngày (72 giờ từ khi có kết quả xét nghiệm).

+ Cam kết khi đăng ký khai báo đúng sự thật, chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin đã cung cấp; khi được về địa phương phải thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 đầy đủ theo quy định.

– MẪU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG: https://dangky.kiengiang.gov.vn/nguoilaodong.aspx

– MẪU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO GIÁO VIÊN – HỌC SINH – SINH VIÊN: https://dangky.kiengiang.gov.vn/hssv.aspx

Để lại bình luận