Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường ở khu Bãi Trường thành phố Phú Quốc

Tháng Ba 19, 2021
0 Bình luận

Ngày 17.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã biểu quyết thông qua Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng đường trung tâm và đường nhánh, khu Bãi Trường xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc.

Dự án đầu tư xây dựng đường trung tâm và đường nhánh (gọi tắt là dự án) ban đầu có tổng mức đầu tư 1.495 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện chậm hơn so với kế hoạch do kế hoạch đầu tư công trung hạn có khó khăn về vốn.

Qua đề xuất của UBND thành phố Phú Quốc, dự án có những điều chỉnh về nguồn vốn và thời gian thực hiện. Chủ đầu tư là UBND thành phố Phú Quốc, tổng mức dự án đầu tư điều chỉnh còn 1.312 tỉ đồng, giảm 183 tỉ đồng so với mức ban đầu. Trong đó, điều chỉnh nguồn vốn từ ngân sách Trung ương ban đầu là 1.495 tỉ đồng giảm còn 830 tỉ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh 275 tỉ đồng, ngân sách thành phố Phú Quốc 207 tỉ đồng. Quy mô đầu tư tổng chiều dài 8.783,24m chia 2 giai đoạn thực hiện, điều chỉnh thời gian dự án đến năm 2023.

Được biết đây là dự án thuộc nhóm B, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang là cấp quyết định chủ trương đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc là cấp quyết định đầu tư dự án. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương và đã được 100% các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

NGUYÊN ANH

Để lại bình luận