Chính sách - Quy Hoạch 3

Hàng loạt khu kinh tế ven biển được bổ sung vào quy hoạch

Hàng loạt khu kinh tế ven biển được bổ sung vào quy hoạch

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch nhiều khu kinh tế ven biển mới. (Ảnh: Internet) Cụ thể,...

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Tin đã lưu