Chính sách - Quy Hoạch 3

NGHỊ ĐỊNH Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

NGHỊ ĐỊNH Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

CHÍNH PHỦ ____ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________ Số: 62/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2011     NGHỊ ĐỊNH Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị...

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Tin đã lưu