Cần ra mảnh khu tượng xã cửa dương Tp Phú quốc

2967.3m m²

Tổng quan

Cần ra mảnh khu tượng xã cửa dương Tp Phú quốc
Đt:2967.3m
Gia:4xty 1công
Không dính dự án
Giấy tờ hợp pháp
LN;0947170617-0916227769

Chi tiết

  • ID bất động sản:
    Phu quốc
  • Diện tích lô đất:
    2967.3m m²
  • Tình Trạng Bất Động Sản: