Quyết định số: 545/QĐ-UBNN Ngày 04/03/2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2020 Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Dựa trên cổng thông tin điện tử ĐẢO PHÚ QUỐC. Ra ngày 17/03/2020_Mục đích tham khảo không thể thay thế bản chính.

Bản đồ quy hoạch chi tiết

So sánh bất động sản

So sánh (0)