Bản đồ quy hoạch 1/2000 Phân khu Khu du lịch và Dân cư Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000