Chính sách - Quy Hoạch 3

Thủ tướng quyết định điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai

Thủ tướng quyết định điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1737/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Theo quyết định này, Thủ tướng Chính phủ thống nhất điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai có phạm vi,...

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Tin đã lưu